STRØMFORDELING

ET OPPDRETTSANLEGG MED LANG AVSTAND TIL LAND

Flere oppdrettsanlegg ligger langt fra land og får levert landstrøm via lange sjøkabler med større dimensjoner.

Benytt CABINET LTC 902 som har kabel med kontakt CEE 63A, 5-pol.

Landstrøm kobles til Cabinet LTC 902 som blir hovedskapet.

Skapet monteres på en flåte og fordeler strøm videre til 2 Cabinet LTC 901 (flåte),

som igjen fordeler strøm til 12 Cabinet LTC 601 på merder.

VIKTIG!!!

På grunn av at høye, brytende bølger kan gi overskylling og påføre store krefter på skap, brakett og stolpe,

anbefaler vi at skapene plasseres på le side i forhold til

innkommende, dominerende bølgeretning – slik som figur 1. og 2. viser.

Da har båter lett adkomst på andre siden av merdene, uten å

å kjøre over kabler som kan bli ødelagt av motoren.

Et oppdrettsanlegg med 12 merder og fòrflåte trenger

12 stk. CABINET LTC 601, 2 stk. CABINET LTC 901 og 1 stk. CABINET LTC 902

Om kabelavstanden til de ytterste merdene blir for lang, kan de ytterste fordelingsskapene kobles til nabo-merder istedenfor direkte til flåten (se merder 1-2 og 11-12).

Figur 1.

ET OPPDRETTSANLEGG MED KORT AVSTAND TIL LAND

Flere oppdrettsanlegg ligger med kort avstand fra land og får levert landstrøm via sjøkabler med mindre dimensjoner.

Benytt CABINET LTC 901 som har kabel med kontakt CEE 32A, 5-pol.

Landstrøm kobles til Cabinet LTC 902 som blir hovedskapet.

Skapet monteres på en flåte og fordeler strøm videre til 2 Cabinet LTC 901 (flåte),

som igjen fordeler strøm til 12 Cabinet LTC 601 på merder.

Et oppdrettsanlegg med 12 merder og fòrflåte trenger

12 stk. CABINET LTC 601 og 3 stk. CABINET LTC 901

Om kabelavstanden til de ytterste merdene blir for lang, kan de ytterste fordelingsskapene kobles til nabo-merder istedenfor direkte til flåten (se merder 1-2 og 11-12).

Figur 2.

OPPDRETTSANLEGG

Det finnes mange forskjellige oppdrettsanlegg som krever ulike måter å fordele strøm.

Vi har vist noen eksempler.

Våre skap kan brukes på alle typer oppdrettsanlegg.

Krav til helse, miljø og sikkerhet blir strengere og vi ønsker å være i forkant.

Utviklingen går raskere og raskere.

En stabil, driftssikker og lønnsom oppdrettsbedrift med fokus på HMS og god dyrevelferd har aldri vært viktigere.

Følg oss:

KONTAKT OSS

Adresse
Solvinvegen 227
2335 Stange

tone.flytlie@eltosea.com
+47 916 47 086

ole.galgum@eltosea.com
+47 934 97 717
LAST NED ELLER SE VÅR BROSJYRE
Eltosea-brosjyre
Last ned Eltosea brosjyre